R.I.P. Honeyboy (b. 06/28/15 d. 08/29/11) - bluesphotosbydonmcghee

David "Honeyboy" Edwards
Detroit, MI 2007

HoneyboyEdwardsBertsDetroitDec2007scanned4x6gx2forfrom

From Delta Blues